Latest Posts

Menutupi Aib Orang

MENUTUPI AIB ORANG @ziatuwel Malam itu rumah Kiai Muhyiddin Syafii, desa Tuwel, disatroni maling. Tengah malam, si maling mengendap masuk...

Tabir Allah yang Indah

Ngaji Hikam Hikmah Ke-128 (2) (12 Agustus 2019) Tabir Allah Yang Indah ‎قال الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله السّكندريّ [توفي، ٧٠٩ ه/ ١٣١...

Keramat Mbah Maimoen Zubair

KERAMAT MBAH MAIMOEN ZUBAIR Diceritakan langsung dari Dr. KH. Fadlolan Musyaffa' Mu'thi (saksi sejarah) Dr. KH. Fadlolan Musyaff...

8 Tanda Lelakimu Serius sama Kamu

Saat ini kamu tengah menjalin hubungan dengan seorang pria. Tetapi kamu tidak tahu, kekasihmu benar-benar mencintaimu atau tidak. Apakah ia ...

Cara Gus Baha' Mendidik Anak

PANDANGAN GUS BAHA' TENTANG MENDIDIK ANAK Harta benda dan anak adalah (mengandung) fitnah. Begitu kata Alquran. Lantas fitnah yang bag...

Wihdatul Wujud

WIHDATUL WUJUD Oleh Kuswaidi Syafiie Sesungguhnya berapakah jumlah wujud itu? Satu, dua, tiga atau sampai tak terhingga dengan keanekarag...

Renungan Pendidikan

RENUNGAN PENDIDIKAN Oleh: Rusdian Malik Salah satu penyebab umat Islam menjadi mundur, kalah bersaing adalah terjadinya dikotomi pendidi...

Idul Adha dan Pengorbanan Ismail

Pada suatu hari, Nabi Ibrahim AS menyembelih kurban fisabilillah berupa 1.000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Banyak orang men...

Malaikat pun Dihukum oleh Allah

Suatu hari turun Malaikat Jibril menemui Rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wasallam dan bercerita, "Di langit ada seorang malaikat yan...