Latest Posts

Salah Mengaji

Apa yang dimaksud dengan Salah Mengaji? Maksudnya salah dalam memilih guru dalam rangka belajar ilmu dan pengajian. Bukan mengaji kepad...

Ikan Berbentuk Manusia

Benarkah ada Ikan berbentuk manusia? Dalam Hayatul Hayawannya Imam Daamiri: حياة الحيوان الكبرى (2/ 451) أبو مزينة: سمك في البحر على صورة...